سید حسین نصر

سید حسین نصر (۱۹ فروردین ۱۳۱۲ در تهران) فرزند سید ولی‌الله نصر و نوه شیخ فضل‌الله نوری است. وی فیلسوف و متأله سنت‌گرای ایرانی و استاد علوم اسلامی در دانشگاه جرج واشنگتن است که مقالات و کتب بسیاری را به رشتهٔ تحریر درآورده‌است.

کثرت‌گرایی دینی از منظر دکتر نصر و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آيت‌الله جوادي تكثر شرايع را به منزله کثرت اديان تلقي نمي‌کنند. ايشان معتقد است اگر پلوراليزم ديني به اين معنا باشد که مردم عصر واحد يا مردم اعصار گوناگون درعين وحدت فطرت، دين‌هاي گوناگون داشته باشند که اصول اعتقادي و خطوط کلي اخلاق و حقوق آن متنوع باشد، سخني ناصواب است.

اندیشمندان