ویلیام آلستون

ویلیام پی آلستون (۱۹۲۱-۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹) فیلسوف دین و استاد دانشگاه سیراکیوز است که دیدگاه‌های او دربارهٔ مبناگرایی، درونی گرایی (در مقابل بیرونی گرایی)، افعال گفتاری و ارزش معرفتی تجربه‌های عرفانی بسیار تأثیرگذار بوده است. او مانند غالب فیلسوفان آمریکایی در سنت فلسفهٔ تحلیلی قرار دارد. او به همراه الوین پلانتینگا، نیکلاس ولترزتورف و برخی دیگر نظریهٔ مبناگرایی اصلاح شده را در معرفت‌شناسی پایه گذاری کرده است که یکی از مهم‌ترین وجوه تفکر دینی قرن بیستم به شمار می‌رود.

از نظر آلستون تجربهٔ دینی نیز مانند تجربهٔ حسی می‌تواند منبعی برای معرفت یا توجیه معرفتی باشد گرچه هیچ کدام از این دو همیشه خالی از خطا و اشتباه نیست. 

مقایسه رویکرد ویلیام آلستون و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

ویژگی‌هایی که آلستون به عنوان تجارب دینی از آنها یاد می‌کند، در نظر آیت‌الله جوادی آملی مخصوص مقام وحی و انبیای الهی است. به باور ایشان، تنها در مقام وحی است که هیچ خبط و خطایی رخ نمی‌دهد و از هر گونه شائبه حضور شیاطین مصون است.

اندیشمندان